Psncenter บริการครบวงจรเรื่อง เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สี ขายส่ง ปลีก เช่า 0-2328-8968-9,087-992-3372,092-259-8143

SHARP AR-6131N

ราคาพิเศษ
฿0.00
เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-6131N
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ใหม่
  • รหัสสินค้า : 000122

รายละเอียดสินค้า SHARP AR-6131N

1.             เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สร้างภาพโดย ระบบ Laser ให้ความคมชัด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว        

2.             สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 5.2 วินาที

3.             ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 20วินาที

4.             ความละเอียด 600 x600 จุดต่อตารางนิ้ว แยกระดับความแตกต่างของโทนสีดำได้ 256 ระดับ

5.             ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 31แผ่นต่อนาที (A4)

6.             สามารถกำหนดจำนวนการถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ 1- 999 แผ่น

7.             หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM)ขนาด 64 MB 

8.             หน่วยประมวลผล H8S/2373 24.576 MHz

9.             สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A6R (4.1” x 5.8”R ) – A3 (11.7” x 16.5”)

10.      สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 200แกรมและถ่ายสำเนาลงบนกระดาษที่ถาดได้ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 105 แกรม

11.      สามารถป้อนกระดาษได้ 3ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น จำนวน 2ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด (รวม 1,100 แผ่น)

12.      สามารถสร้างสำเนา 2 หน้า ตั้งแต่ 60 แกรมถึง 105 แกรม

13.      ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ สามารถรองรับต้นฉบับหน้าเดียว 50 แกรมถึง 128 แกรม สำหรับต้นฉบับ 2  หน้า 50 แกรมถึง 105 แกรม

14.      สามารถ ย่อ –ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400%เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%

15.      ระบบการย่อ –ขยายในรูปแบบมาตราฐาน 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)

16.      สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท ลายเซ็น, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว, ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอและสามารถถ่ายเอกสารจากวัตถุ

17.      ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto)และแบบเลือกชนิดของต้นฉบับ Text, Photo

18.      ระบบ Toner Save สามารถช่วยประหยัดหมึก

19.      ระบบกลับข้อมูลต้นฉบับที่สแกน (Image Rotation) เพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่

20.      ระบบ Auto Paper Selection สามารถเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ

21.      ระบบ Auto Magnification Selection สามารถเลือกอัตราย่อ-ขยายอัติโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษสำเนาที่ใช้

22.      ระบบAuto Tray Switching สามารถสลับถาดกระดาษ กรณีถาดใดถาดหนึ่งกระดาษหมดโดยสลับไปยังถาดกระดาษที่มีกระดาษขนาดเดียวกัน

23.      ระบบ Rotated Copy สามารถกลับข้อมูลต้นฉบับที่สแกน เพื่อให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่ รองรับขนาดของต้นฉบับที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด A4

24.      ระบบ Electronic Sorting สามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสำเนาแบบไขว้ ได้อัตโนมัติ

25.      ระบบ Multi Shot สามารถทำการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวได้

26.      ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนาได้ตั้งแต่ 0–20 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บ หรือ การเจาะรูเอกสาร

27.      ระบบ Edge Erase สามารถลบขอบริมขแงสำเนา และขอบกลางของสำเนาได้ รวมถึงขอบริมกับขอบกลางของสำเนา

28.      ระบบIDCard Copy สามารถถ่ายต้นฉบับขนาดบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง

29.      ระบบ  Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่ จะได้สำเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ

30.      ระบบ Account Control สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 20รหัส

31.      เทคโนโลยี SOPM (Scan One Print Many) อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและทำสำเนาได้หลายแผ่น ลดการใช้พลังงาน

32.      สามารถเป็นเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ในระบบเครือข่าย ความละเอียดในการพิมพ์ 600x 600

33.      โปรโตคอลในการสั่งพิมพ์ TCP/IP

34.      Port สำหรับการเชื่อมต่อ 10Base-T/100Base-TX

35.      สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ ได้แก่  Windows XP,Vista/7/8/8.1

36.      เทคโนโลยี RIP Once/Print Many ส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายๆ ชุด

37.      ระบบ Duplex Print สามารถสั่งพิมพ์สำเนาออกมา 2 หน้า

38.      สามารถเป็นสแกนเนอร์สีในระบบเครือข่าย แบบ Push สั่งสแกนเอกสารจากหน้าจอ (Network TWIN)

39.      สามารถเลือกความละเอียดในการสแกนแบบ Push ที่ 100, 200, 300, 400 หรือ 600 dpi 

40.      สามารถสแกนเป็นไฟล์ชนิด TIFF, JPEG (Color ), PDF

41.      ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด, ผงหมึกมีปริมาณน้อย หรือ เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจบำรุงรักษาเครื่อง

ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า สามารถกำหนดให้เครื่องปิดตัวเองชั่วคราวอัตโนมั

สินค้าที่เกี่ยวข้อง SHARP AR-6131N