Psncenter บริการครบวงจรเรื่อง เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สี ขายส่ง ปลีก เช่า 0-2328-8968-9,087-992-3372,092-259-8143

บทความ

มาตราฐานขนาดของกระดาษ

24-06-2558 10:05:09น.

“กระดาษ” ถึงแม้จะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุด แต่ก็มีความจำเป็นที่สุดเช่นกัน ซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้จะก้าวหน้าไปไกล แต่กระดาษยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันยิ่งนัก และถ้าให้ท่านลองสมมติในใจว่า ถ้า บริษัท ก. ใช้กระดาษแบบหนึ่ง บริษัท ข. ใช้กระดาษอีกแบบหนึ่ง และทุกบริษัทใช้กระดาษในการทำเอกสารไม่เท่ากันเลยโลกนี้คงจะวุ่นวาย เพราะว่าเราต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือทำพันธกิจกับบริษัทอื่น ๆ ถ้าแต่ละบริษัทใช้กระดาษไม่เท่ากัน การเก็บเอกสารคงจะทำไม่ได้อย่างเป็นระเบียบแน่

ทั้งนี้ทั้งนั้นโลกนี้เลยจำเป็นต้องมีขนาดกระดาษมาตราฐานเพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งมาตราฐานของขนาดกระดาษนั้นมีอยู่หลายชนิด แต่ที่เราคุ้นเคยกันนั้นจะเป็นขนาดมาตราฐาน ISO 216 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประเทศเยอรมันนี จุดเด่นของมาตรฐานนี้คือเมื่อนำกระดาษที่มีขนาดตามที่กำหนดไว้มาพับครึ่ง ขนาดของกระดาษที่พับแล้วยังคงมีสัดส่วน (อัตราส่วนของด้านสูงกับด้านกว้าง) เดียวกับขนาดก่อนพับ และหากพับครึ่งไปอีก ขนาดใหม่ก็ยังคงมีสัดส่วนเดียวกันหมด ประโยชน์ทีได้คือเมื่อนำกระดาษไปตัดแบ่งไปใช้งานตามมาตรฐานนี้ จะไม่เกิดการเสียเศษหากมีงานที่ต้องการย่อส่วน เพื่อให้ได้ผลตามที่หลักการที่กำหนด ได้มีการคำนวณและพบว่าอัตราส่วนความสูงหารด้วยความกว้างจะเท่ากับ สแควร์รูทของสอง (1.4142) และยังพบว่าระยะความกว้าง, ความสูงของขนาดพับครึ่งแล้วจะลดลงเป็น 70.7% จากเดิมเสมอ