Psncenter บริการครบวงจรเรื่อง เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สี ขายส่ง ปลีก เช่า 0-2328-8968-9,087-992-3372,092-259-8143

บทความ

ประกาศความสำเร็จติดตั้งระบบบริการเชิงรุกหลังการขาย (EP-BB)

24-06-2558 10:05:09น.

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประกาศความสำเร็จติดตั้งระบบบริการเชิงรุกหลังการขาย (EP-BB) เผยการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นทำให้การบริหารงานของลูกค้าง่ายขึ้น


บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ระบบ EP-BB หรือที่เรียกว่า Electronic Partnership Broadband เป็นระบบให้บริการเชิงรุกหลังการขาย ที่เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี 2554 ระบบดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยระบบ EP-BB จะทำการตรวจเช็คสภาพของเครื่องมัลติฟังก์ชั่นโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งตรวจวัดปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองที่เหลืออยู่กับเครื่อง ทำให้ลูกค้าทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป
  • การบริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง: ทีมบริการของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) สามารถวางแผนการจัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองถึงระดับที่กำหนดไว้ โดยระบบ EP-BB จะทำการส่งข้อมูลไปยังทีมบริการโดยตรง ทำให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าจะมีวัสดุสิ้นเปลืองเพียงพอต่อการใช้งานเสมอ
  • . การแจ้งเตือนเมื่อเครื่องประสบปัญหา: การแก้ปัญหาด้วยการติดตามตรวจสอบเครื่อง โดยระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทีมบริการสามารถวางแผนการให้บริการได้ล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหา ป้องกันการใช้งานที่หยุดชะงัก เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง
  • รายงานด้านสิ่งแวดล้อม: ระบบ EP-BB จะช่วยจัดเตรียม Green Report* ใน 3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย 1) รายงานด้านการใช้งานเครื่อง 2) รายงานด้านความประหยัด 3) รายงานด้านบริการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานพิมพ์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชั่น และประวัติการให้บริการ
  • มิเตอร์อัตโนมัติ : การอ่านค่ามิเตอร์ปริมาณการใช้งานจะดำเนินการอย่างอัตโนมัติ โดยสามารถอ่านค่ามิเตอร์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการทำงานที่ต้องสูญเสียไปกับการตรวจสอบด้วยตนเอง
www.psncenter.com