Psncenter บริการครบวงจรเรื่อง เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สี ขายส่ง ปลีก เช่า 0-2328-8968-9,087-992-3372,092-259-8143

บทความ

คำถามที่พบบ่อย

24-06-2558 10:05:09น.

เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

Q : หากต้องการเช็คมิเตอร์การใช้งานของเครื่องถ่าย เอกสาร จะมีวิธีการอย่างไร ?

A :  เครื่องถ่ายฯแต่ละรุ่นมีวิธีเช็คมิเตอร์การใช้งานที่แตกต่างกันโดยรุ่นที่มีการสอบถามเข้ามามากมีดังนี้ รุ่น MX-M452N, MX-M453N, MX-M623U, MX-2010U และรุ่นที่รหัสขึ้นต้นด้วย MX จะมีวิธีการเช็คมิเตอร์เหมือนกัน คือ กดปุ่ม “ Copy ” ค้างไว้
 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

  Q : หากต้องการดาวโหลด Driver เพื่อทำการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร จะสามารถดาวโหลดได้จากแหล่งใด?

  A :  ลูกค้าสามารถดาวโหลด Driver ได้ด้วยตนเองที่ http:// support.sharp.net.au ในหัวข้อ Download เลือก Software & Driver ซึ่งภายใน website จะมีวิธี การดาวโหลดและรุ่นต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

  Q : ในการสั่งซื้อผงหมึก ทางชาร์ปคิดว่าจัดส่งและบริการเปลี่ยนผงหมึกหรือไม่ ?

  A :  หากลูกค้ามีการสั่งซื้อผงหมึกโดยตรงจาก บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด ทางบริษัทจะมีการจัดส่งและบริการเปลี่ยนผงหมึกให้ฟรี
 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

  Q : หากหน้าจอเครื่องถ่ายฯ ปรากฏ Error Code “ H4” มีความหมายว่าอย่างไร ?

  A :  เครื่องหมาย “ H4 ” ที่ปรากฏหมายถึง ระบบ Heater ของเครื่องกำลังมีปัญหา แก้ไขเบื้องต้นโดยกดปุ่ม c ต่อด้วยปุ่ม Interrupt ต่อด้วยปุ่ม 0 และ ต่อด้วยปุ่ม Interrupt เมื่อหน้าจอดับแล้ว ให้ลูกค้ากดตัวเลข 14 จากนั้นกดปุ่ม START เครื่องจะทำการ Warm up และสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแตอย่างไรก็ตาม หากแก้ไขด้วยวิธีเบื้องต้นแล้วเครื่องยังไม่สามารถทำงานได้ กรุณาติดต่อช่างบริการเพื่อทำการเช็คหลอด ส่งต้นฉบับและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

  Q : หากกระดาษติดที่เครื่องถ่ายเอกสารจะมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไร ?

  A :  เบื้องต้นให้ลูกค้าเช็คที่หน้าจอก่อนว่ากระดาษติดตรง ส่วนไหนของเครื่องหากติดบริเวณบายพาส ให้ลูกค้าเปิดฝาด้าน หน้าและฝาด้านข้างเพื่อดึงกระดาษออก แต่หากมีเศษเล็กๆติดอยู่ลูกค้าไม่ควรทำการแก้ไขด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เขี้ยวแยก กระดาษหักได้ ควรแจ้งช่างให้เข้ามาบริการเท่านั้น ข้อควรระวัง ไม่ควรใส่เครื่องประดับที่มือหรือข้อมือขณะทำการแก้ไขเครื่อง และห้ามนำไขควงหรือคัดเตอร์เขี่ยกระดาษที่ติดเพราะอาจทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องถ่ายฯ กระทบกระเทือนและเสียหายได้
 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

  Q : อาการถ่ายเอกสารเป็นเส้น มีวิธีแก้ไขเบื้องต้นอย่างไร?

  A :  ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น อาจเป็นเพราะหมึก หรือลิควิดเปื้อนกระจก มีวิธีแก้ไขเบื้องต้นดังนี้

  1.1 หากถ่ายเอกสารโดยการเปิดฝาเครื่องแล้วเป็นเส้นตรงจุดเดิมเป็นการถ่ายเอกสารผ่านกระจก ให้ลูกค้าเช็ดทำความสะอาดกระจกบานใหญ่ให้ทั่ว ด้วยน้ำยาเช็ดกระจก หรือผ้าชุบน้ำบิดให้แห้ง

  1.2 หากถ่ายเอกสารผ่านหัวฝีดด้านบนแล้วเป็นเส้นตรงจุดเดิม ให้ลูกค้าเช็ดกระจกบานเล็กที่อยู่ด้านซ้ายมือของผู้ใช้ โดยเปิดฝาบนขึ้นและเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดกระจก หรือผ้าชุบน้ำบิดให้แห้ง

  หากลูกค้าปฎิบัติตามวิธีการดังกล่าวแล้ว ยังปรากฏอาการหมือนเดิม ควรแจ้งช่างให้เข้าเช็คเครื่องต่อไป

 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

  Q : หน้าจอ ขึ้นสัญลักษณ์ เลขแปด "8" หรือ สัญลักษณ์ "สายฟ้า" หมายความว่าอย่างไร?

  A :  อาจมีกระดาษติดตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเซ็นเซอร์เช็คกระดาษค้าง เบื้องต้นให้ลูกค้าเช็คโดยเปิดถาดด้านหน้า ด้านข้างก่อนเพื่อหากระดาษที่ติดอยู่ และดึงกระดาษออก หากลูกค้าปฎิบัติตามวิธีการดังกล่าวแล้ว ยังปรากฏอาการหมือนเดิม ควรแจ้งช่างให้เข้าเช็คเครื่องต่อไป
 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

  Q : เครื่องถ่ายเอกสารแสดงคำว่า CH หมายความว่าอย่างไร ?

  A :  หมายถึงลูกค้าปิดฝาเครื่องถ่ายเอกสารไม่สนิท ให้ลูกค้าปิดฝาหน้า ฝาข้าง เข้าไปใหม่
 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

  Q : ปริ้นท์ไม่ออก ถ่ายเอกสารไม่ได้ ทำอย่างไร ?

  A :  เบื้องต้นให้ลูกค้าดูที่หน้าจอเครื่องถ่ายเอกสารก่อนว่า มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแสดงหรือไม่ หากมีสัญลักษณ์ดังกล่าว แสดงว่าผงหมึกหมด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องปริ้นท์ไม่ได้ ถ่ายเอกสารไม่ได้
 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น

  Q : เครื่องถ่ายเอกสารมีอาการเสียงดัง / เครื่องวอร์มนาน / กดปุ่ม start ไม่ได้ / ปุ่มต่าง ๆ ไม่ทำงาน

  A :  อาการข้างต้นที่กล่าวมานี้ เป็นอาการของผงหมึกหมด ต้องทำการเปลี่ยนหมึกใหม่ทันที